Smart Building

D75_2294_resize
Soluţii de automatizare şi modernizare ale clădirilor pentru sisteme de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat (HVAC), sisteme de securitate (supraveghere video, controlul accesului, alarme de securitate şi incendiu), iluminare alimentată prin reţea (Power over Ethernet – PoE) şi alte subsisteme pentru clădiri – toate bazate pe protocolul ALL-over-IP. Soluţiile pentru clădiri inteligente sunt dezvoltate în colaborare cu integratori de sisteme şi producători de top.
Oferta de produse şi servicii ELKO acoperă:
  • Pe teren: consultanţă şi furnizare a celor mai relevante produse şi tehnologii pentru fiecare caz în parte. Expertiză în aplicarea de standarde multiple de conectivitate. Compatibilitatea dispozitivelor şi tehnologiilor este testată întotdeauna în Laboratorul Demo ELKO;
  • Comunicaţii: scenarii şi infrastructură pentru aplicaţii IoT proiectate şi testate de experţi şi ingineri ELKO certificaţi, inclusiv de producători şi integratori de top.
  • Control pentru supraveghere şi achiziţie date (Supervisory control and data acquisition – SCADA): licenţe software, asistenţă la configurare şi programare;
  • Analiză şi conectare la servicii în cloud: consultanţă.
  1. Soluții
  2. Smart Building